Information inför ev. leverantörsbyte

Vi får en del samtal av våra kunder som har blivit kontaktade av elhandelsföretag (eller deras representanter) som har visat sig vara otydliga i sin...

Läs mer

Elsäkerhetsverket informerar

Byggnader nära kraftledning

Sverige har ett finmaskigt nätverk av små och stora kraftledningar. Allt för ofta händer det att byggnader placerats för...

Läs mer

Sjöbo Elnät informerar

Inspektion av luftledningar

Under vecka 19 inspekterar Sjöbo Elnät sina luftledningar med hjälp av en lågtflygande helikopter.

Ledningarna...

Läs mer

Arkiv