Planerat elavbrott 31/3

Driftsinfo

P.g.a reparation på högspänningslinjen har vi i dag måndagen den 31/3 mellan kl. 10:00 - 12:00 ett planerat elavbrott i området kring...

Läs mer

Planerat elavbrott 25/3

Driftsinfo

P.g.a reparation på lågspänningslinjen har vi i dag tisdagen den 25/3 mellan kl. 10:00 - 13:00 ett planerat elavbrott i Södra Eggelstad.

...

Läs mer

Planerat elavbrott 24/3

Driftsinfo

P.g.a reparation på högspänningslinjen har vi i dag måndagen den 24/3 mellan kl. 10:00 - 13:00 ett planerat elavbrott i området kring...

Läs mer

Planerat elavbrott 20/3

Driftsinfo

Pga. reparation på högspänningslinjen mellan Eriksdal och Assmåsa har vi i dag torsdag 20/3 ett planerat elavbrott kl. 11-14,00 i områdena...

Läs mer

Facebook

"Gilla oss"

Vi finns på Facebook!

Vår avsikt är att även där försöka nå ut och informera våra nätkunder, om både driftläge och nyheter.

Gå gärna in...

Läs mer

Planerat elavbrott 7/3

Driftsinfo

På grund av underhåll i en transformatorstation har vi i dag 7/3 ett planerat elavbrott i Ilstorps by med omnejd mellan kl. 10-13,00.

Ber...

Läs mer

Akut elavbrott 6/3

Driftsinfo

Pga fel upptäckt vid vår översyn med helikoptern idag, måste vi genomföra ett akut elavbrott på ca en halv timme nu i em torsdag 6/3.

Ber...

Läs mer

Planerat elavbrott torsdag 6/3

Driftsinfo

Pga transformatorbyte har vi torsdag 6/3 två st korta elavbrott för in- och urkoppling av dieselgenerator. Detta berör våra elnätskunder i...

Läs mer

Besiktning med helikopter

I dag 3/3 påbörjar vi vår årliga besiktning av högspänningsledningarna med hjälp av helikopter som flyger på låg höjd.

Det är ca 25 mil...

Läs mer

Arkiv