Alla svenska reaktorer igång

- ändå importerar Sverige el

I skrivande stund är alla svenska kärnkraftverk i drift. Ändå tvingas Sverige importera ungefär tio procent av den el vi...

Läs mer

Elpriserna stiger

Villaägarnas riksförbund meddelar

Elpriset denna vinter ser ut att bli ännu dyrare än under förra årets rekordvinter. Det visar nya beräkningar från...

Läs mer

Kundernas förtroende för elbranschen ökar

Ny mätning från Svenskt Kvalitetsindex

Årets mätning från Svenskt Kvalitetsindex visar på en fortsatt uppgång i kundernas förtroende för elbranschen....

Läs mer

Höjd energiskatt på el från 1 januari 2011

Energiskatterna på el räknas upp med konsumentprisindex 0,93 procent. Detta motsvarar en ökning med 0,2 öre/kWh i norra Sverige och 0,3 öre/kWh i...

Läs mer

Elförbrukningen på väg mot nya rekord

Vi använder betydligt mer el än vanligt i det kalla vädret.

I dag startades reaktorn Ringhals 1. Vinterns tidiga intåg i år har återspeglats i...

Läs mer

Röjning av ledningsgator

För att trygga leveranssäkerheten på våra distributionsledningar för hög- och lågspänning kommer den årliga underhållsröjningen i ledningsgatorna att...

Läs mer

Nya avtalspriser

Elområde

Vad innebär elområde?

Nu kan du som elkund se vilket så kallat elområde du tillhör i Sverige. Från den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra...

Läs mer

Strömavbrott

Mellan Alestad och Fränninge

På grund av att Sjöbo Elnät AB ska byta ut en transformatorstation, kommer kunder mellan Alestad och Fränninge drabbas...

Läs mer

Mikaeli marknad fredag 22 oktober

Vi finns på Gamla Torg framför kommunhuset

Kom gärna och diskutera priser, elhandelsavtal och övriga energifrågor med oss.

Mikaeli marknad

Läs mer

Arkiv