Arkiv

Kl. 18,04: Något i trakten av Tågra, Eriksdal, Assmåsa gjorde att hela matningen till Sjöbo löste ut. Alla kunder utom de i området som nämnts ovan...

Läs mer

Vi kommer att hålla bemanning alla arbetsdagar under Jul och Nyårshelgen.

Dock kommer den 28-30 december och 4, 5, 7, 8 januari 2016 att vara mindre...

Läs mer

Vid årsskiftet justeras elnätspriserna inom Sjöbo Elnäts nätområde, SJB. Detta p.g.a. ökade kostnader för regionnät och fortsatta investeringar för...

Läs mer

Amanda undrar över el

Läs mer

Björka västra

Läs mer

Ilstorp, Björka, Välahusen, Svansjö & Sjöbo Sommarby.

Läs mer

Julen 2015

Läs mer

Från Tågra mot Snogeholm

Läs mer

Nu har vi två fel kvar att åtgärda pga Gorm. Vi beräknar vi vara helt färdiga ca kl. 15.

I övrigt har vi inte några uppgifter om fler störningar just...

Läs mer

Söder om Snogeholm

Läs mer