Arkiv

Ny mätning från Svenskt Kvalitetsindex

Årets mätning från Svenskt Kvalitetsindex visar på en fortsatt uppgång i kundernas förtroende för elbranschen....

Läs mer

Energiskatterna på el räknas upp med konsumentprisindex 0,93 procent. Detta motsvarar en ökning med 0,2 öre/kWh i norra Sverige och 0,3 öre/kWh i...

Läs mer

Vi använder betydligt mer el än vanligt i det kalla vädret.

I dag startades reaktorn Ringhals 1. Vinterns tidiga intåg i år har återspeglats i...

Läs mer

För att trygga leveranssäkerheten på våra distributionsledningar för hög- och lågspänning kommer den årliga underhållsröjningen i ledningsgatorna att...

Läs mer

Vad innebär elområde?

Nu kan du som elkund se vilket så kallat elområde du tillhör i Sverige. Från den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra...

Läs mer

Mellan Alestad och Fränninge

På grund av att Sjöbo Elnät AB ska byta ut en transformatorstation, kommer kunder mellan Alestad och Fränninge drabbas...

Läs mer

Vi finns på Gamla Torg framför kommunhuset

Kom gärna och diskutera priser, elhandelsavtal och övriga energifrågor med oss.

 

Mikaeli marknad

Läs mer

Äntligen Är vår nya hemsida igång.

Varmt välkomna!

Läs mer