Sjöbo Elnät AB

Sjöbo Elnät AB är ett av Sjöbo kommun helägt nätbolag som ansvarar för distribution av el inom större delen av Sjöbo kommun, ca 7800 kunder. Elen mottages i en 130/20 kV-station belägen omedelbart söder om Sjöbo tätort där E.ON via sin 130 kV regionledning levererar elen. I denna mottagningsstation transformeras spänningen ner från 130 kV till 20 kV.

Via våra fem fördelningsstationer fördelas elen ut i distributionsområdet, SJB.

De orter inom kommunen som inte ingår i bolagets distributionsområde är bl a Blentarp, Lövestad, Klasaröd och Röddinge. Större delen av dessa kunder tillhör Eon nätområde.

Bolaget har 15 anställda och omsätter ca 57 miljoner kronor årligen.

Den el som transporteras uppgår årligen till knappt 134 GWh.

Dygnet runt, året runt finns en beredskapsstyrka redo att hjälpa till vid fel på ledningar. Ev. elavbrott  anmäls på tfn: 040-67 69 242.

Administration och debitering sker genom vår egen kundtjänst som har telefon- och besökstid måndag till fredag kl.8:00-12:00 och kl. 13:00-15:00.

 

Grunddata om vårt elnät 2017-01-01                 2016-01-01

Elnätets totala ledningslängd:  1221 km                   1221 km

 - varav nedgrävd kabel:            974 km (80%)         956 km (78%)

 - varav luftledning:                    247 km (20%)         265 km (22%)

Investering:                          13,2 Mnkr (2017)     16,0 Mnkr (2016)

Medelavbrottstid 2017, aviserade och oaviserade elavbrott i eget och överliggande nät: 62,4 min

Leveranssäkerhet: 99,99%    

Medelavbrottstid 2016, aviserade och oaviserade elavbrott i eget och överliggande nät: 41,5 min

Leveranssäkerhet: 99,99%

Årsredovisning 2016