Avgifter och taxor

Vad går din elnätsavgift till?

Nätavgiften som du betalar till Sjöbo Elnät AB ska täcka kostnaderna för underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration. Med ett kommunägt elnätsbolag stannar den elnätsavgift du betalar i Sjöbo. Vi vill bygga bort elavbrotten och investerar därför för att förbättra leveranskvaliteten och modernisera elnätet.

Företaget har under flera år regelbundet genomfört förbättringar och underhåll i lokalnätet.

Det är dock fortfarande skillnader i leveranssäkerhet, inte minst vid en jämförelse olika områden inom vårt nätområde.

 

Tariffer

Anslutningsavgifter