Vad går din elnätsavgift till?

Nätavgiften som du betalar till Sjöbo Elnät AB ska täcka kostnaderna för underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration. Med ett kommunägt elnätsbolag stannar den elnätsavgift du betalar i Sjöbo. Vi vill bygga bort elavbrotten och investerar därför för att förbättra leveranskvaliteten och modernisera elnätet.

Företaget har under flera år regelbundet genomfört förbättringar och underhåll i lokalnätet.

Det är dock fortfarande skillnader i leveranssäkerhet, inte minst vid en jämförelse olika områden inom vårt nätområde.

 

Reglering_av_elnatsavgifter.pdf

Tariffer

Nättariff_N3_tillämpning.pdf

Nättariff_N4_tillämpning.pdf

Effekttariffer 2020

Säkringstariffer 2020

Tariffer produktion

 

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter från 1/1-2020 gäller tills vidare