Vi tillämpar allmänna avtalsvillkor utarbetade av Energiförtagen Sverige.

Konsument

Näringsidkare

Högspänningsabonnemang

Som komplement till ovanstående allmänna avtalsvillkor tillämpar vi även våra särskilda avtalsvillkor

Särskilda avtalsvillkor